Կապ

Տնօրեն՝ Կարապետյան Վալերի
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն, քաղաք Երևան, Շոպրոնի 21,
ԼՏ ՊԻՐԿԱԼ, "ԱՊԵՔՍ ՎԻՔԵՅ"" ՍՊԸ
Հեռ.: +(374)10-662412
Էլ-հասցե: apexvkoffice@gmail.com